Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
WEŹ UDZIAŁ
POBIERZ REGULAMIN
W związku z wyczerpaniem puli zwrotów zgodnie z pkt 1.3 regulaminu przyjmowanie zgłoszeń w aktualnym etapie zostało zakończone.

Dziękujemy za liczny udział w promocji.
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź tel. (42) 636 90 97
tel. (42) 636 90 93
fax (42) 636 90 97 wew. 17
e-mail: biuro@smolar.pl https://www.smolar.pl